Privacy- en cookieverklaring Itho Daalderop

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018.

Via https://project.ithodaalderop.nl/ (verder: de website) worden persoonsgegevens verzameld en worden er cookies geplaatst. Privacy is voor ons, Itho Daalderop Nederland B.V. (verder: Itho Daalderop) van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Itho Daalderop allemaal doet met informatie die we over u te weten komen. Als u vragen heeft, of wilt weten wat we precies bijhouden, neem dan contact op met Itho Daalderop.

Gebruik van persoonsgegevens

Contactformulier

Op https://project.ithodaalderop.nl/contact bieden wij een contactformulier aan. Via dit formulier kunt u ons een bericht sturen. We verwerken hiervoor de volgende gegevens:

Deze gegevens verwerken wij om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. De gegevens bewaren wij tot maximaal 1 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad.

Project indienen

Via de website kunt u een project indienen bij het projectbureau. Op uw verzoek sturen we u dan een uitwerking. We verwerken hiervoor de volgende gegevens:

Deze gegevens verwerken wij om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren. De gegevens bewaren wij tot maximaal 1 jaar nadat wij uw project hebben uitgewerkt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, als wij daarvoor toestemming van u hebben gekregen of wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). Wij werken met bepaalde bedrijven samen. Dit zijn:

Cookies

Op de website gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van het device (zoals PC, tablet of smartphone) van de bezoeker. Dat gebeurt via de webbrowser op het device. Itho Daalderop gebruikt de cookies om:

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels de browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

In- en uitschakelen van cookies

In uw browser kunt u instellen dat het opslaan van cookies alleen wordt geaccepteerd, wanneer u ermee instemt. Raadpleeg voor meer informatie hierover de handleiding van uw webbrowser. Let op: veel websites werken niet optimaal als de cookies zijn uitgeschakeld. Verwijderen van cookies De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken. Voor meer informatie hierover, kunt u de handleiding van uw browser raadplegen.

Derde partijen

Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door bovenstaande partijen en/of derden. Lees de privacyverklaring van deze partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om na te gaan wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Beveiliging

Itho Daalderop neemt passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen en eist dat ook van partijen die in opdracht van Itho Daalderop persoonsgegevens verwerken.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacy- en cookieverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Uw rechten

Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder. U heeft de volgende rechten:

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Contactgegevens

Itho Daalderop Nederland B.V.
Admiraal de Ruyterstraat 2
3115 HB Schiedam

KvK: 2422382
E-mail: gegevensbescherming@ithodaalderop.nl
Telefoonnummer: 010-4278513